Tag Archives: #Tuyển sinh thạc sĩ luật

Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học về mặt lý luận là một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mac – Lenin, nhằm nghiên cứu sự vận động của xã hội, thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội chủ nghĩa, xã hội cộng sản chủ nghĩa. Ngành Chủ nghĩa xã hội […]

ĐH Luật Hà Nội tuyển sinh cao học (Đang nhận hồ Sơ)

THÔNG BÁO Tuyển sinh cao học XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trường […]