Tag Archives: tốt nghiệp

Ngành Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201

Được đánh giá là ngành học tiềm năng với cơ hội việc làm rộng mở, ngành Công nghệ thông tin được nhiều người học quan tâm và chọn lựa. Để giúp bạn tìm hiểu ngành học hiệu quả, bài viết dưới đây xin chia sẻ thông tin tổng quan về ngành Công nghệ thông tin. […]

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Mã ngành: 7480102

Đi cùng với sự phát triển của công nghệ, phương tiện truyền dẫn cũng có những bước phát triển đột phá, ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ thông tin tổng quan về ngành Mạng máy tính và […]

Ngành Kỹ thuật máy tính Mã ngành: 7480106

Những năm tuyển sinh gần đây, nhóm ngành Công nghệ thông tin được rất nhiều bạn trẻ quan tâm và chọn lựa, trong đó có ngành Kỹ thuật máy tính. Để giúp bạn tìm hiểu về ngành học này, bài viết xin chia sẻ thông tin thông quan về ngành Kỹ thuật máy tính. Tìm […]