Tag Archives: Tổng cục Kỹ thuật

Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

Tên trường: Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng Tên tiếng Anh: Military Industrial College (MIC) Mã trường: QPH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – ĐH VB2 chính Quy – Trung Cấp – Cao Đẳng – Bồi dưỡng (Sơ cấp) Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục […]

Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich

Sơ tuyển sinh Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vinhempich) Trường Đại học Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vinhempich) Tên trường: Tên quân sự: Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vinhempich) Tên dân sự: Trường Đại học Trần Đại Nghĩa Tên tiếng Anh: Tran Dai Nghia University (TDNU) […]