Tag Archives: tổ chức khai thác

Ngành Xuất bản mã ngành 7320402

Xuất bản là hoạt động tổ chức các nội dung, hình thức, in ấn dưới dạng sách, báo, tạp chí, để đông đảo công chúng có thể tiếp cận được. Xuất bản là một quá trình sáng tạo, truyền bá ý tưởng văn hóa và là ngành không thể thiếu trong hoạt động lưu giữ […]