Tag Archives: Tỉnh Hưng Yên

Trường Đại Học Thuỷ Lợi (Cơ Sở Hưng Yên)

Tên trường: Đại học Thủy lợi (Cơ Sở Hưng Yên) Tên tiếng Anh: Thuyloi University (Hung Yen Campus) Mã trường: TLA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên […]

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Tên trường: Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Tên tiếng Anh: Tokyo Human Health Sciences University Vietnam (THUV) Mã trường: THU Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và […]