Tag Archives: tỉnh Bắc Ninh

Học Viện Ngân Hàng (Phân viện Bắc Ninh)

Tên trường: Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) Tên tiếng Anh: Banking Academy (BA) Mã trường: NHB Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng Địa chỉ: Số 331, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Email:  info@hvnh.edu.vn Website: http://bacninh.hvnh.edu.vn/ Facebook: www.facebook.com/hvnhpvbn Tổng […]

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Cơ sở Bắc Ninh)

Tên trường: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Cơ sở Bắc Ninh) Tên tiếng Anh: Ha Noi University of Business and Technology (HUBT) “Bac Ninh Campus” Mã trường: DQK Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 Loại trường: Dân lập […]

Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh)

Tên trường: Học viện ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) Tên tiếng Anh: Banking Academy (BA) Mã trường: NHB Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại […]

Đại học Công nghệ Đông Á (Cơ sở Bắc Ninh)

Tên trường: Đại học Công nghệ Đông Á (Cơ sở Bắc Ninh) Tên tiếng Anh: Dong A University of Technology (EAUT) Mã trường: DDA Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, […]