Tag Archives: tiếng Anh tiểu học cấp tốc

Khai Giảng Nghiệp vụ sư phạm giáo viên tiếng Anh tiểu học cấp tốc

KHÓA HỌC  NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học (được Bộ Giáo Dục ban hành theo Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011) là “ Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cơ […]