Tag Archives: Tiếng Anh cho Sinh học

Ngành Sinh học mã ngành: 7420101

Cùng với ngành Công nghệ sinh học thì ngành Sinh học cũng đang được nhiều bạn trẻ quan tâm. Đây cũng được đánh giá là ngành học có nhiều tiềm năng phát triển và cơ hội việc làm. Nếu bạn quan tâm đến ngành học này, hãy tìm hiểu thông tin tổng quan ngành Sinh […]