Tag Archives: Tien Giang University (TGU)

Trường Đại học Tiền Giang

Tên trường: Đại học Tiền Giang Tên tiếng Anh: Tien Giang University (TGU) Mã trường: TTG Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học ( Thạc sĩ , tiến sĩ ) – Tại chức, từ xa – Văn bằng 2 – Liên kết Quốc tế  Khung Đào tạo tuyển sinh […]