Tag Archives: Thủy sản thời 4.0

Danh Mục Khối Ngành Đào tạo NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN trên Toàn Quốc

Ngành Nông lâm – Ngư nghiệp – Thủy sản thời 4.0: Cần nhân lực thế nào?.Nông lâm – ngư nghiệp – thủy sản (đào tạo công nghệ cao, thông minh) được đánh giá là một trong những ngành có nhiều cơ hội việc làm trong thời gian tới. Ngành Lâm sinh Ngành Quản lý thủy […]