Tag Archives: Thuy Loi University (TLU)

Trường Đại học Thủy lợi (Cơ sở TP.HCM)

Tên trường: Đại học Thủy lợi – Cơ sở TP.HCM Tên tiếng Anh: Thuy Loi University (TLU) Mã trường: TLS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao […]