Tag Archives: Thương mại nông nghiệp

Ngành Kinh doanh nông nghiệp Mã ngành: 7620114

Hiện nay, cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trong nước và hướng xuất khẩu đang phát triển sôi động tại Việt Nam. Chính vì vậy, ngành Kinh doanh nông nghiệp được đánh giá là ngành học có tiềm năng phát triển. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ thông tin tổng quan […]