Tag Archives: Thương hiệu sản phẩm thủy sản

Ngành Nuôi trồng thủy sản Mã ngành: 7620301

Theo đánh giá của những chuyên gia phân tích nguồn lao động, ngành Nuôi trồng thủy sản đang phát triển mạnh với nhu cầu nhân lực lớn. Chính vì vậy, đây cũng là ngành học được nhiều bạn thí sinh chọn lựa. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về ngành học này, hãy tham khảo […]