Tag Archives: Thực vật đô thị

Ngành Lâm nghiệp đô thị Mã ngành: 7620202

Trong những năm gần đây, ngành Lâm nghiệp đô thị đang thu hút nguồn nhân lực lớn, đem đến nhiều cơ hội việc làm cho người học. Chính vì vậy, đây cũng là ngành học được nhiều bạn thí sinh quan tâm. Để tìm hiểu về ngành học này, hãy cùng tham khảo thông tin […]