Tag Archives: Thực tập kỹ thuật

Ngành Vật lý kỹ thuật mã ngành: 7520401

Ngành Vật lý kỹ thuật là một ngành thiên về kỹ thuật chứ không phải là một ngành thuần túy khoa học nghiên cứu. Vật lý kỹ thuật vừa đóng vai trò sản xuất công nghiệp, vừa giúp đưa những sáng chế và kiến thức mới từ các nghiên cứu có bản chất vật lý […]