Tag Archives: thư viện thiết bị trường học

Ngành Thiết Bị Trường học Mã ngành: 7320201

Chương trình đào tạo: THƯ VIỆN – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Ngành đào tạo: Thông tin – Thư viện Mã ngành: 7320201 Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian đào tạo: 4 năm Tổng số tín chỉ: 136 Tổ hợp môn thi/xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh […]