Tag Archives: THPT

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Mã ngành: 7480102

Đi cùng với sự phát triển của công nghệ, phương tiện truyền dẫn cũng có những bước phát triển đột phá, ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ thông tin tổng quan về ngành Mạng máy tính và […]