Tag Archives: thiết kế trạm biến áp

Ngành Kỹ thuật điện mã ngành 7520201

Kỹ thuật điện là một lĩnh vực kỹ thuật nghiên cứu và áp dụng liên quan đến điện, điện tử và điện từ. Đây là ngành vô cùng quan trọng trong tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, đời sống, xã hội… Ngành Kỹ thuật điện cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp […]