Tag Archives: Thiết kế mẫu sản xuất

Ngành Công nghệ dệt, may mã ngành: 7540204

Ngành Công nghệ dệt may hiện nay được coi là ngành mũi nhọn trong sự phát triển kinh tế tại Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về ngành học này giúp các bạn thí sinh dễ dàng lựa chọn. Tìm hiểu ngành Công nghệ dệt may Ngành Công […]