Tag Archives: Thiết kế hệ thống cơ điện tử

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử Mã ngành: 7520114

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, Kỹ thuật cơ điện tử là một ngành quan trọng trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Ngành Kỹ thuật cơ điện tử đã trở thành một ngành học “hot” thu hút rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là […]