Tag Archives: theo ngành nghề

Study in CANADA LMIA là gì ?

LMIA Canada Viết tắt của cụm từ (Labour Market Impact Assessment  – xem nguồn wiki ) là một văn bản đánh giá tình trạng việc thuê lao động nước ngoài có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình lao động trong nước. Cũng như các nước khác chính phủ Canda luôn quan tâm và […]