Tag Archives: The University of Danang (VKU)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn

Tên trường: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng) Tên tiếng Anh: Vietnam – Korea University of Information and Communications Technology – The University of Danang (VKU) Mã trường: VKU Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn […]