Tag Archives: The University of DaNang (UED)

Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng

Tên trường: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Tên tiếng Anh: University of Science and Education – The University of DaNang (UED) Mã trường: DDS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển […]