Tag Archives: The University of Danang (DUT)

Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Tên trường: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Tên tiếng Anh: University of Science and Technology – The University of Danang (DUT) Mã trường: DDK Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc […]