Tag Archives: The University of Danang (DUE)

Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng

Tên trường: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Tên tiếng Anh: University of Economics – The University of Danang (DUE) Mã trường: DDQ Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết quốc tế – Liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh […]