Tag Archives: The University of Danang (DDV)

Trường đại học quốc tế Việt – Anh

Tên trường: Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (ĐH Đà Nẵng) Tên tiếng Anh: Viet Anh Research and Education Institute – The University of Danang (DDV) Mã trường: DDV Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 – hợp tác quốc tế […]