Tag Archives: The University of Danang Campus in Kontum (UDCK)

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum

Tên trường: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Tên tiếng Anh: The University of Danang Campus in Kontum (UDCK) Mã trường: DDP Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao […]