Tag Archives: Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Trường Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Tên trường: Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Tên tiếng Anh: Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism (TUCST) Mã trường: DVD Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại […]