Tag Archives: The School of Medicine and Pharmacy

Trường Khoa Y dược, Đại học Đà Nẵng

Tên trường: Khoa Y dược – Đại học Đà Nẵng Tên tiếng Anh: The School of Medicine and Pharmacy – The University of Danang (SMP) Mã trường: DDY Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao […]