Tag Archives: The School of Law (VNU – LS)

QHL Đại học Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tên trường: Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Tên tiếng Anh: Vietnam National University – The School of Law (VNU – LS) Mã trường: QHL Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông […]