Tag Archives: Thanh Xuân

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội)

Tên trường: Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Hà Nội) Tên tiếng Anh: University of Transport Technology (UTT) Mã trường: GTA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Các khóa đào tạo ngắn hạn Khung Đào tạo […]