Tag Archives: thành phố Đà Nẵng

Đại học FPT (Cơ sở Đà Nẵng)

Tên trường: Đại học FPT Đà Nẵng Tên tiếng Anh: FPT University Loại trường: Dân lập Mã trường: FPT Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết đào tạo Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình Khung […]