Tag Archives: Thanh nhạc

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Tên trường: Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Conservatoire (HCMCONS) Mã trường: NVS Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Trung cấp – Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Văn bằng 2 Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao […]