Tag Archives: thành lập

Trường Sĩ quan Lục quân 2 (ĐH Nguyễn Huệ)

Tên trường: Đại học Nguyễn Huệ (Sĩ quan Lục quân 2) Tên tiếng Anh: Nguyễn Huệ University (NHU) Mã trường: LBH Loại trường: Quân sự Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Liên kết Quốc tế Chương trình Khung các ngành đào tạo trình độ Đại học Cục Đào tạo,Bộ Quốc Phòng Các […]

Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ Quan Lục quân 1)

Tên trường: Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1) Tên tiếng Anh: The Army officer College N­o1 (TQT Uni) Mã trường: LAH Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – ĐH VB2 chính Quy – Sau đại học – Tiến sĩ – Bồi dưỡng (Sơ cấp) Chương trình Khung các […]