Tag Archives: Thanh Dong University (TDU)

Trường Đại học Thành Đông

Tên trường: Đại học Thành Đông Tên tiếng Anh: Thanh Dong University (TDU) Mã trường: DDB Loại trường: Dân lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp […]