Tag Archives: Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên)

Tên trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF) Mã trường: DTN Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết Quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh […]