Tag Archives: Thai Nguyen University School of Foreign Languages (SFL)

Trường Đại Học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)

Tên trường: Khoa Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University School of Foreign Languages (SFL) Mã trường: DTF Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo […]