Tag Archives: Thai Nguyen University of Technology (TNUT)

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

Tên trường: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (thuộc ĐH Thái Nguyên) Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Technology (TNUT) Mã trường: DTK Loại trường: Công nghiệp Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình […]