Tag Archives: Thai Nguyen University Of Medicine And Pharmacy (TUMP)

Trường Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên)

Tên trường: Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University Of Medicine And Pharmacy (TUMP) Mã trường: DTY Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học […]