Tag Archives: Textile Engineering

Ngành Công nghệ vật liệu dệt, may mã ngành: 7540203

Ngành Công nghệ vật liệu dệt may hiện nay là một trong những ngành trọng điểm trong việc phát triển kinh tế Việt Nam. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin đầy đủ nhất về ngành học này. Tìm hiểu ngành Công nghệ vật liệu dệt may Ngành Công nghệ vật liệu dệt […]