Tag Archives: Tay Bac University (UTB)

Trường Đại học Tây Bắc

Tên trường: Đại học Tây Bắc Tên tiếng Anh: Tay Bac University (UTB) Mã trường: TTB Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Hợp tác quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại học và cao đẳng, Trung Cấp Sơ Cấp Chương trình […]