Tag Archives: tâm lý học xã hội

Ngành Truyền thông quốc tế mã ngành 7320107

Truyền thông quốc tế đang là ngành tương đối mới nhưng thu hút đông đảo sinh viên theo học tại các trường đại học trên cả nước. Ngành Truyền thông quốc tế đạo tạo ra những cử nhân truyền thông chuyên nghiệp phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại, bá chí, ngoại giao, […]

Các nhóm ngành NHÂN HỌC và TÂM LÝ HỌC, XÃ HỘI HỌC

Xã hội học là gì? Cơ hội tìm việc trong ngành ra sao?.Nhân học là một ngành học còn khá mới mẻ tại Việt Nam, tuy nhiên, đây được đánh giá là ngành học có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai cùng với vị trí việc làm vô cùng phong phú. Vậy ngành […]