Tag Archives: tại chức luật

Ngành Kinh tế đầu tư mã ngành: 7310104

Hiện nay, tại Việt Nam, số lượng chuyên viên Kinh tế đầu tư vẫn còn rất thiếu. Bên cạnh đó, đầu ra cho ngành Kinh tế đầu tư là tương đối rộng, vì vậy đây là một ngành học rất triển vọng trong tương lai. Tìm hiểu về ngành Kinh tế đầu tư Ngành Kinh […]