Tag Archives: tài chính và ngân hàng Việt Nam

Ngành Luật quốc tế mã ngành: 7380108

Luật quốc tế là một ngành học hấp dẫn, thú vị dành cho các bạn trẻ năng động và có khả năng về ngoại ngữ. Đây cũng là ngành học được đánh giá có nhiều cơ hội việc làm và có tiềm năng phát triển, thăng tiến cao trong tương lai. Tìm hiểu về ngành […]