Tag Archives: Tài chính quốc tế

Ngành Tài chính – Ngân hàng mã ngành: 7340201

Tài chính – ngân hàng là ngành chuyên đào tạo những vấn đề liên quan đến việc luân chuyển và giao dịch tiền tệ, hiện đang “nóng” lại trong khoảng thời gian gần đây. Nhiều trường đại học đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng trên cả nước nhưng đầu ra vẫn không đủ […]