Tag Archives: T52

Trường trung Cấp Cảnh sát Nhân Dân (T52)

Trường Trung cấp CSND V (T52, đóng tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức lễ phát động Tháng thanh niên năm AY và công bố quyết định của Đoàn thanh niên Tổng cục Chính trị CAND về việc kiện toàn chức danh chủ chốt đối với Ban chấp hành Đoàn trường. Trung […]