Tag Archives: t32

Học viện Cảnh sát nhân dân (T32)

Tên trường: Học viện Cảnh sát nhân dân Tên tiếng Anh: People,s Police Academy (PPA) Mã trường: CSH Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 Khung chương trình đào tạo trình độ ĐH (Cục Đào Tạo & Bộ Công An) Khung chương trình […]