Tag Archives: T. Vĩnh Phúc

Đại học Kiến Trúc Hà Nội (Cơ Sở Vĩnh Phúc)

Tên trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội (Cơ Sở Vĩnh Phúc) Tên tiếng Anh: Hanoi Architectural University (HAU) Mã trường: KTA Loại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết quốc tế Khung Đào tạo tuyển sinh Liên Thông Đại […]