Tag Archives: Sức khỏe môi trường cơ bản

Ngành Y tế Công Cộng Mã ngành: 7720701

Được học và làm việc trong lĩnh vực Y tế là ước ao của nhiều người. Với ngành Y tế công cộng cũng là ngành học chiếm được nhiều cảm tình của thí sinh và phụ huynh. Dưới đây, bài viết sẽ chia sẻ những thông tin tổng quan về ngành học tiềm năng này. […]