Tag Archives: Sư phạm Sinh học

Ngành Sư phạm Sinh học Mã ngành: 7140213

Ngành Sư phạm Sinh học là ngành học đào tạo giáo viên giảng dạy bộ môn Sinh học tại các trường học bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Bên cạnh đó, đây cũng là một ngành học khá năng động, ngoài việc dạy học, sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm […]